1.44. Jūs turite teisę atsisakyti MINORDIJA elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai pranešdamas MINORDIJA raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus, jei pirkote:

1.44.1. pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms;

1.44.2. greitai gendančias prekes ar prekes, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

1.44.3. supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

1.44.4. prekes, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

1.45. Šių Taisyklių 1.46. punkte numatyta teise grąžinti prekes galite pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:

1.45.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

1.45.2. prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama;

1.45.3. prekė yra tos pačios komplektacijos, kokią ją gavote;

1.45.4. galite pateikti prekės įsigijimą iš MINORDIJA patvirtinant dokumentą.

1.46. Atkreipiame dėmesį, jog MINORDIJA el. parduotuvėje įsigytų tinkamos kokybės maisto prekių grąžinti negalite. Tik įsigijus netinkamos kokybės maisto prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, galite savo pasirinkimu reikalauti, kad (i) prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba; (ii) reikalauti atitinkamai sumažinti kainą, arba; (iii) grąžinti prekę MINORDIJA ir reikalauti už prekę sumokėtų pinigų. Taip pat šiomis teisėmis galite pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu Jums buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

1.47. Netinkamos kokybės prekės, prekės pažeistose pakuotėse ar kitaip išoriškai pažeistos prekės keičiamos į kokybiškas prekes MINORDIJA sąskaita.

1.48. Netinkamos kokybės prekės keičiamos su MINORDIJA iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. MINORDIJA atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka MINORDIJA. Dėl prekių keitimo kreiptis elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

1.49. Keičiant MINORDIJA el. parduotuvėje įsigytas prekes, MINORDIJA turi teisę reikalauti užpildyti prekių keitimo formą.

1.50 Ne visos prekės kurios yra rodomos elektroninėje parduotuvėje yra sandėlyje, jos yra užsakomos individualiai, dėl užsakomų prekių prašome kreiptis, į el. parduotuvės administraciją

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: